Fågelriket i Skåne - ett av Sveriges främsta fågelområden

Med Vombs ängar, Krankesjön och Klingavälsån i centrum ligger Fågelriket endast 30 minuters bilfärd från Malmö och en dryg timme från Köpenhamn. Fågelriket bildar kärnan i det som kan bli Skånes andra UNESCO biosfärområde. Här finns inte bara ett rikt fågelliv utan även Sveriges finaste fjärilsmarker.

Börja gärna ditt besök i Fågelriket vid utsiktsplatsen Bligehöj intill Harlösa kyrka. Här får du information om området och dess historia på både svenska och engelska vid "Landskapets teater". Du kan även ta del av informationen här:

Landskapets teater - ett landskap i förändring

Landskapets teater - levande kulturhistoria


Inom Leaderprojektet Uppstart KIA skapade konstprojektet CARTOGRAPHY nya former av beskrivningar av Fågelriket för besökare. Projektet utvecklades med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Leader Lundaland och genom ett stort antal ideella timmar.


Annie Wilkinson's skattkarta på geocache-tema för familjer. En liten detalj av Laleh Torabi's beskrivning av Pilgrimsvägen.

Ana Caroline de Lima's fotobok,
PEOPLE FROM THE KINGDOM.