Allemansrätten för unga genom Land Art

Familjeaktivitet - skapa i naturen och lär mer om allemansrätten


Land Art handlar om att skapa konst ute i naturen med respekt för allt levande. Under hösten välkomnas barn i vuxnas sällskap att lära mer om allemansrätten genom att skapa Land Art tillsammans med Jasmine Cederqvist.

Lördagen 16 september kl 10 på Ljungens naturreservat nära Veberöd
GPS-koordinater: 55.638617, 13.539444

Lördagen 7 oktober kl 10 vid Vombsjöns badplats nära Övedskloster
GPS-koordinater: 55.671385, 13.617697

Arrangemanget är kostnadsfritt. Kläder efter väder gäller. Glöm inte fikakorgen för vi håller på några timmar tills alla känner sig nöjda!

Se ARNAs video om allemansrätten på youtube.Bakgrund: Föreningen ARNA i Fågelriket driver under 2017-18 ett informationsprojekt om allemans- rätten. Vi har anlitat Jasmine Cederqvist, en fantastisk duktig land art konstnär och naturpedagog, att leda workshops på fyra platser i Fågelriket. De två första gångerna blir i höst. Projektet kommer också att involvera högstadieelever i Sjöbo kommun. För mer information jas.cederqvist@telia.com