ARNA-projektet Uppstart KIA

Under 2017 - 2018 arbetar föreningen med Leaderprojektet Uppstart KIA. I projektet

Projektet Uppstart KIA lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet för projektet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbetare, företagare och föreningen ARNA i Fågelrikets internationella artist in residence.