Allt om fåglar

Fåglar (klass Aves) är tvåfotade, varmblodiga, oviparösa (äggläggande) ryggradsdjur som främst kännetecknas av att de har fjädrar, framben modifierade som vingar och en näbb av ben utan tänder. Vanliga egenskaper hos fåglar inkluderar läggning av hårdskaliga ägg, en hög ämnesomsättning och ett lätt, men starkt skelett, vanligtvis med ihåliga ben.

Fåglarna är de enda djuren som är täckta med fjädrar, de flesta fåglar kännetecknas av de kan flyga. Många fåglar flyger långa sträckor för att utnyttja optimala livsmiljöer (t.ex. arktisk tärna), medans andra fåglar tillbringar nästan all sin tid till havs (t.ex. albatrossen). Vissa, som fregattfåglar, stannar uppe i luften flera dagar i sträck och sover till och med i luften.

Fåglar flyger vanligtvis när de har ett stort avstånd att resa; det finns dock undantag. Bergsvaktlarna i Kalifornien gör sina årliga vandringar upp och ner för bergen till fots.

Det snabbaste levande djuret är en fågel, pilgrimsfalken (Falco peregrinus), som har observerats nå en flyghastighet på minst 200 km/h och upp till 320 km/h under ett dyk.

 • 15–30 km/tim – många små sångfåglar som sparvar och gärdsmyg.
 • 30–50 km/tim – många medelstora fåglar som trastar och gracklar, och större långvingade fåglar som hägrar, pelikaner och måsar.
 • 30–60 km/tim – många små och medelstora fåglar som starar, skorstensviror och spetsstjärtad duva.
 • 60–100 km/tim – de snabbare flygande fåglarna som falkar, ankor, gäss och tamduvor. En brevduva har tidsbestämts till 152 km/h.

Strutsfåglar

Å andra sidan är strutsfåglarna utan flygförmåga, och flera andra fågelarter, särskilt på öar, har också förlorat sin flygförmåga. Andra fåglar som inte kan flyga är till exempel pingvinen, strutsen, kiwi och den utdöda Dronten.

Strutsen är den största levande fågeln och kan bli 2,75 meter hög och väga 150 kg.

Fåglar varierar i storlek från de små kolibrierna till den enorma strutsen och emuen. Beroende på taxonomisk synvinkel så finns det nu cirka 8 800 till 10 200 levande fågelarter i världen, vilket gör dem till den mest varierade klassen av landlevande ryggradsdjur.

Människors och fåglars väg har korsat på många olika sätt genom hela den mänskliga kulturen, antingen direkt genom jakt och domesticering, eller som kraftfulla symboler inom litteratur, konst och religion. Duvan har använts som en symbol för fred och kärlek, liksom för den Helige Ande i kristendomen; tranor har symboliserat ett långt liv, och ugglor visdom.

Majoriteten av fåglarna är monogama och många fågelarter parar sig för livet, vilket återspeglar den mänskliga andens och religionens högre strävanden.

Emu

Fåglar är en mycket differentierad klass, med en del som livnär sig på nektar, växter, frön, insekter, gnagare, fiskar, kadaver eller andra fåglar. Vissa fåglar livnär sig till och med på parasiter på noshörningar, eller parasiter i munnen på krokodiler. De flesta fåglar är dagaktiva eller mest aktiva under dagen. Vissa fåglar, som ugglor och nattskärror, är nattaktiva eller crepuskulära (aktiva under skymningen). Många fåglar flyttar säsongsmässigt långa sträckor, vilket för dem ger bättre möjligheter till mat, ett bättre klimat och häckning.

Studiet av fåglar har bidragit mycket till både de teoretiska och praktiska aspekterna inom biologi. Charles Darwins studier av Galapagosfinkar och andra fåglar under HMS Beagles resa var viktiga i hans formulering av idén om arternas ursprung genom naturligt urval.

Samlingar av fåglar i forskningsmuseer utgör fortfarande basen för viktiga studier av geografisk variation, artbildning och zoogeografi, eftersom fåglar är en av de mest kända djurgrupperna.

Fåglar är bland de mest studerade av alla djurgrupper. Hundratals akademiska tidskrifter och tusentals forskare ägnar sig åt fågelforskning, medan amatörentusiaster (fågelskådare) förmodligen räknas i miljoner.

Struts (Struthio camelus)

Fågelklassificering

Fåglar bildar en klass, vars vetenskapliga namn är Aves. Moderna fåglar klassificeras i underklassen Neornithes, som är ytterligare uppdelad i två överordnade klasser, Paleognathae (mestadels flyglösa fåglar) och den mest varierande, Neognathae, som innehåller alla andra fåglar. Det finns också en utdöd underklass, Archaeornithes.

Paleognaths inkluderar tinamous (finns endast i Central- och Sydamerika) och strutsfåglar. Strutsfåglar är stora fåglar som inte kan flyga och inkluderar strutsar, kasuarier, kiwi och emuer. Vissa forskare misstänker att strutsfåglarna representerar en speciell grupp av fåglar som på egen hand har förlorat förmågan att flyga, medan andra hävdar att strutsfåglarna aldrig haft förmågan att flyga och att de är mer direkt relaterade till dinosaurierna än andra moderna fåglar.

Strutsen är den snabbaste löparen och korsar savannsträckor med en hastighet upp till 72,5 km/tim.

Klassificeringen av fåglar är en omtvistad fråga. Sibley och Ahlquists ”Phylogeny and Classification of Birds” (1990) är ett ofta citerat verk om klassificering av fåglar, men det är också flitigt debatterat och ständigt reviderat. Bevis har dock insamlats som visar på att de moderna fågelordningarna utgör en korrekt taxonomi.

Men forskarna är inte överens om förhållandet och relationerna; bevis från modern fågelanatomi, fossiler och DNA har alla kommit till användning för att lösa problemet men ingen stark konsensus har uppnåtts. Vissa hävdar Galloanseri som den basala divergensen från de återstående Neognathes. Galloanseri innehåller Anseriformes (änder, gäss och svanar) och Galliformes (fasanerna, orrarna och besläktade). Även om det råder en allmän konsensus om att ordningarna Anseriformes och Galliformes representerar systergrupper, så finns det fortfarande motsatta synpunkter.

Kolibri

Fågeltaxonomi

Detta är en lista över de taxonomiska ordningarna i klassen Aves. Listan över fåglar ger en mer detaljerad sammanfattning, inklusive familjer.

 • Struthioniformes, struts, emuer, kiwi och besläktade.
 • Tinamiformes, tinamofåglar.
 • Anseriformes, sjöfågel.
 • Galliformes, hönsfåglar.
 • Sphenisciformes, pingviner.
 • Gaviiformes, lommar.
 • Podicipediformes, doppingar.
 • Procellariiformes, albatrosser, petreller och besläktade.
 • Pelecaniformes, pelikaner och besläktade.
 • Ciconiiformes, storkar och besläktade.
 • Phoenicopteriformes, flamingos.
 • Accipitriformes, örnar, hökar och besläktade.
 • Falconiformes, falkar.
 • Turniciformes, springhöns.
 • Gruiformes, tranor och besläktade.
 • Charadriiformes, vadarfåglar och besläktade.
 • Pteroclidiformes, sandripa.
 • Columbiformes, duvor.
 • Psittaciformes, papegojor och besläktade.
 • Cuculiformes, gökar.
 • Strigiformes, ugglor.
 • Caprimulgiformes, nattskärror och besläktade.
 • Apodiformes, hassvalor.
 • Trochiliformes, kolibrier.
 • Coraciiformes, kungsfiskare.
 • Piciformes, hackspettar och besläktade.
 • Trogoniformes, trogoner.
 • Coliiformes, musfåglar.
 • Passeriformes, tättingar.

Observera: Detta är den traditionella klassificeringen (den så kallade Clements-ordningen). En nyare, väsentligt annorlunda klassificering som är baserad på molekylär data har utvecklats (den så kallade Sibley-ordningen) och den håller nu på att bli accepterad.

Snöuggla Bubo scandiacus

Arter och livsmiljöer

Det uppskattade antalet nu levande fågelarter anges i regel till cirka tio tusen, men det varierar från 8 800–10 200. Detta kan dock jämföras med cirka 4 800 arter av däggdjur och 7 150 arter av reptiler.

Fåglar har anpassat sig till praktiskt taget alla delar av världen och en stor mångfald av livsmiljöer: skogar, gräsmarker, städer, berg, öknar, våtmarker och hav. Som till exempel snöugglan (Bubo scandiacus) som är anpassad för att leva norr om polcirkeln, där temperaturen kan vara under -46°C under vintern, och pingviner de trivs i Antarktis. Albatrosserna tillbringar mycket av sin tid med att sväva över det öppna havet, och kejsarpingvinen (Aptenodytes forsterican) dyker ner till ett djup på mer än 250 meter och letar efter mat.

Vissa fåglar, som gräsand, simmar vanligtvis vid ytan och äter bara så långt under vattnet som de kan nå genom att doppa huvudet.

Fåglar har dock i allmänhet anpassats till att leva på land – endast två procent av alla fåglar är vattenlevande. De flesta av dessa, cirka 150 arter, är andliknande fåglar, liksom ett litet antal doppingar (20), lommar (4), pingviner (15) och alkor (21).

Hoatzin Ophisthocomus hoazin

Dessutom är bara ett fåtal fåglar lövätare, som den anmärkningsvärda Hoatzin (Ophisthocomus hoazin) som även äter en del blommor och frukter.

Anatomi och fysiologi

Fågelfjädrar

Fågelfjädrar

En utmärkande egenskap hos fåglar är att de har fjädrar. Det finns andra djur som har vingar och kan flyga, som till exempel fladdermöss, men det är bara fåglar är täckta med fjädrar.

Fjädrar är bland de mest komplexa, strukturella organ som finns hos ryggradsdjur. Dessa integumentära bihang bildas genom en kontrollerad proliferation av celler i epidermis (yttre hudlagret) från ett protein som kallas keratin. Dessa fibrösa, strukturella proteiner bildar de hårda, men icke-mineraliserade strukturerna som finns i fågelfjädrar, näbbar och klor, såväl som reptilklor, skal, fjäll, däggdjurshår (inklusive ull), naglar, horn och hovar hos däggdjur. De β-keratiner som används av fåglar och reptiler är till och med tuffare än α-keratiner från däggdjur.

Fjädrar isolerar fåglar från vatten och låga temperaturer. Enskilda fjädrar i vingarna och stjärten spelar en viktig roll för att kontrollera flygningen. Färgmönstren fungerar som ett kamouflage mot rovdjur för fåglar i deras livsmiljöer, men tyvärr även för rovdjur som letar efter en måltid. Slående skillnader i fjädermönster och färger är en del av skillnaden mellan könen hos många fågelarter och är särskilt viktiga vid val av par. De blå och gröna färgerna hos de flesta papegojor tillskrivs en textureffekt i mikroskopiska delar av själva fjädern, snarare än ett pigment.

Skelett hos fåglar

Skelett hos fåglar

Fåglar har också skelett med unika egenskaper.

Fågelskelettet är mycket anpassat för dessa djurs förmåga att flyga. Det är extremt lätt, men tillräckligt stark för att motstå de påfrestningar som en fågel upplever när den lyfter, flyger och landar. En av anpassningarna som gör detta möjligt är sammansmältningen av ben – som är separata hos däggdjur – till enstaka ben. På grund av detta har fåglar vanligtvis ett mindre antal ben än däggdjur eller reptiler, och strukturen har en bättre styrka.

Fåglar har många ben som är ihåliga, med korsande stag eller tvärväggar för en strukturell styrka (vissa flyglösa fåglar som pingviner har dock bara solida ben). Antalet ihåliga ben varierar från art till art, även om stora glidande och svävande fåglar tenderar att ha flest.

Fåglar har också fler halskotor än många andra djur; de flesta har en mycket flexibel hals som består av 13-25 kotor. Även om nacken är flexibel är det mesta av skelettet ganska så styvt. Fåglar är de enda ryggradsdjuren som har ett sammansmält nyckelben (furcula eller önskeben) eller ett kölat bröstben (sternum). Det tyngsta och starkaste benet är coracoid.

Även om fjädrar är lätta, så väger en fågels fjäderdräkt två eller tre gånger mer än dess skelett, eftersom många ben är ihåliga och innehåller luftsäckar. Bristen på tänder lättar också upp vikten.

Bröstmusklerna hos fåglar är de största och kan stå för 20% av en fågels vikt.

Matsmältningssystemet

En fågels matsmältningssystem sträcker sig från munnen, genom svalget, ner i matstrupen, till magsäcken, genom tunntarmen och tjocktarmen och ut genom kloaköppningen. Vissa fåglar har en kräva, som är en förvaringspåse och en del av matstrupen som kan tillåta fåglar att äta och lagra mat för en senare matsmältning. De flesta fåglar har en mage gjord av två delar, den första delen, eller proventriculus, som utsöndrar matsmältningsvätskor, och den andra, muskelmagen.

Medan vissa sorters fåglar livnär sig helt på en enda sorts föda, kan andra äta ett brett utbud av föda, och många har säsongsmässiga förändringar i kosten.

I brist på tänder använder fåglar sitt matsmältningssystem för att mala och pulverisera maten de äter. Ventrikeln eller muskelmagen är sammansatt av fyra muskelband som verkar för att rotera och krossa maten genom att flytta maten från ett område till nästa inom muskelmagen. Beroende på art kan kråsen innehålla små bitar av gryn eller sten som fågeln har svalt för att hjälpa till med malningsprocessen för matsmältningen. För fåglar i fångenskap behöver bara vissa fågelarter gryn i kosten för matsmältningen. Användningen av kråsstenar verkar vara en likhet mellan fåglar och dinosaurier, baserat på spårfossiler av kråsstenar som kallas gastroliter.

Andningen hos fåglar

Andningen hos fåglar

Den höga ämnesomsättningen hos fåglar kräver ett effektivt andningssystem för att de ska få i sig mycket syre.

Fåglar ventilerar sina lungor med hjälp av korsströmsflöde: luften strömmar i en 90° vinkel mot blodflödet i lungornas kapillärer. Förutom själva lungorna så har fåglar bakre och främre luftsäckar (vanligtvis nio), som kontrollerar luftflödet genom lungorna, men de spelar ingen direkt roll i gasutbytet.

Det finns tre olika uppsättningar organ involverade i andningen:

 1. De främre luftsäckarna (interklavikulära, cervikala och främre bröstkorgen).
 2. Lungorna.
 3. De bakre luftsäckarna (bakre bröstkorg och buk).

Det tar fågeln två hela andetag för att helt cirkulera luften från varje inandning genom dess lungor och ut igen.

Luft strömmar genom luftsäckarna och lungorna enligt följande:

 • Första inandningen: luft strömmar genom luftstrupen och bronkerna in i de bakre luftsäckarna.
 • Första utandningen: luft strömmar från de bakre luftsäckarna till lungorna.
 • Andra inandningen: luft strömmar från lungorna till de främre luftsäckarna.
 • Andra utandningen: luft strömmar från de främre luftsäckarna tillbaka genom luftstrupen och ut ur kroppen.

Eftersom frisk luft under inandning och utandning strömmar genom lungorna i endast en riktning, finns det ingen blandning av syrerik luft och koldioxidrik luft i lungorna som hos däggdjur. Således är partialtrycket av syre i en fågels lungor detsamma som miljön, så fåglar har ett betydligt effektivare gasutbyte av både syre och koldioxid än däggdjur.

Fågellungor har inte lungblåsor (alveoler), som däggdjurslungor, utan innehåller i stället miljontals små passager som kallas parabronki, förbundna i vardera änden av dorso bronchi och ventro bronchi. Luft strömmar genom de bikakeformade väggarna i parabronkerna och in i luftkapillärer, där syre och koldioxid byts ut med korsflytande blodkapillärer genom diffusion.

Fåglar har fyrkammarhjärtan och ett cirkulationssystem med blodkärl

Cirkulations-, nerv- och metabola system

Fåglar har fyrkammarhjärtan och ett cirkulationssystem med blodkärl. Fåglars höga ämnesomsättning kräver en snabb cirkulation på grund av den snabba uppbyggnaden av avfallsprodukter och det stora behovet av syre.

Generellt sett så har fåglar i allmänhet en exceptionell syn, en välutvecklad hörsel och ett dåligt luktsinne. Som grupp är deras syn den bästa av alla djur. Stora ögon, ofta tyngre än hjärnan, ger en stark synskärpa och färguppfattning.

Jämfört med däggdjurs ögon är fåglarnas ögon relativt orörliga. De kompenserar det genom att kunna rotera huvudet så mycket som 270° hos arter som ugglor, som har de mest framåtvända ögonen. Deras ögon skyddas av ett nictiterande membran, som stängs från insidan till det yttre hörnet, och ett övre och nedre ögonlock.

Fåglar kan fokusera sina ögon snabbt, vilket är viktigt under flygning och vid dykning under vatten. I allmänhet kanske de inte har exceptionell synskärpa jämfört med människor. Fåglar har dock ett större skarpsynsfält, en bra färguppfattning och kan även särskilja i den ultravioletta delen av spektrumet och i polariserat ljus. Nattaktiva arter har fler stavar än kottar på näthinnan för att förbättra sin syn i ett svagt ljus.

Kiwi, flyglösa, nattaktiva fåglar som är endemiska (inhemska) i Nya Zeeland, är dock nästan helt blinda. De förlitar sig på ett högt utvecklat luktsinne, med näsborrar i slutet av sin långa näbb. De flesta andra fåglar har dock inte ett så bra luktsinne. Hörseln är generellt sett väl utvecklad hos fåglar. Till exempel; även utan ljus, eller några som helst visuella signaler, så kan kattugglor spåra sitt byte genom ljud.

Fåglarnas öra är enklare än däggdjurens, men deras hörsel tycks vara minst lika känsligt. Vissa arter, som några av ugglorna, har en skiva av styva fjädrar runt ansiktet som riktar ljud till öronen, och asymmetriskt placerade öronöppningar och förstorade inre öron för att förbättra urskiljningen av riktning och avstånd till ljudkällan. En del fåglar som lever i grottor använder ekolokalisering, de avger hörbara klick för att hjälpa dem att navigera och lokalisera byten i mörkret.

Fåglar är både endotermiska (skapar sin egen värme) och homeotermiska (behåller en konstant inre kroppstemperatur). De håller också i allmänhet en högre kroppstemperatur än däggdjur, med en temperatur i allmänhet mellan 40 och 44°C. Cirka åttio procent av fågelarterna håller en högre kroppstemperatur än 90% av däggdjursarterna.

Fåglar har också generellt sett en snabbare hjärtfrekvens och ett större behov av syre än däggdjur, och har också en högre ämnesomsättning. Mindre fåglar har generellt sett en högre ämnesomsättning än större fåglar, och de har relativt sett ett högre energibehov. En kolibri måste äta nästan konstant under hela dagen, medan en kejsarpingvin kan gå mer än två månader utan att äta när den ruvar på parets ägg.

Fåglars fortplantning

Fåglars fortplantning

Även om de flesta hanfåglar inte har några yttre könsorgan, så har hanen två testiklar – som blir hundratals gånger större under häckningssäsongen – för att producera spermier. Honans äggstockar blir också större, även om det faktiskt bara är den vänstra äggstocken som fungerar.

Under häckningssäsongen kan testiklarna på finkar öka mer än 300 gånger sin vinterstorlek.

Hos hanar av arter utan penis (se nedan), lagras spermier i proctodeum-facket i kloaken innan parningen. Under parningen flyttar honan stjärten åt sidan och hanen kliver antingen upp på honan bakifrån eller rör sig väldigt nära henne. Han flyttar öppningen på sin kloak, nära hennes, så att spermierna kan komma in i honans kloak, i vad som kallas en kloakkyss. Detta kan hända mycket snabbt, ibland på mindre än en sekund.

Spermierna lagras i honans kloak i allt från en vecka till ett år, beroende på arten av fågel. Sedan, ett efter ett, kommer äggen att sjunka ner från honans äggstockar och befruktas av hanens spermier, innan det sedan läggs av honan. Äggen kommer sedan att fortsätta sin utveckling i redet.

Många sjöfåglar och några andra fåglar, såsom struts och kalkon, har en penis. Förutom under parning är den gömd i proctodeum-facket i kloaken, precis innanför öppningen. Fågelpenisen är ett rent sexuellt organ och används inte för urin.

Efter att äggen kläckts ger föräldrafåglarna olika grad av omsorg när det gäller mat och skydd. Precociala fåglar – de som är relativt mogna vid födseln – kan ta hand om sig själva inom några minuter efter att de kläckts. Altriciala ungar – de som föds hjälplösa – är blinda och nakna och kräver en föräldravård. Kycklingarna från många markhäckande fåglar, såsom rapphöns, höns och vadare, kan ofta springa praktiskt taget omedelbart efter kläckningen; sådana fåglar benämns nidifugous. Ungarna av många andra fågelarter är å andra sidan, ofta totalt oförmögna att överleva utan hjälp från föräldrarna.

Fågelägg

Fågelägg

Ägget innehåller näringsämnen för det utvecklande embryot. Det sker ett visst utbyte av gaser och vatten genom skalet, och avfall från embryot lagras i en säck som utvecklas utanför embryot, men inom skalet. En annan säck utvecklas till en luftsäck för ventilation. När inkubationen väl börjar är utvecklingen snabb, utlöst av värme antingen från en ruvande förälder, som hos de flesta fåglar, eller miljön; en del fåglar begraver sina ägg för att fånga värme från solen. Inom några dagar har embryot stora ögon och rudimentära organ.

När det utvecklas absorberas gulsäcken och embryot fyller ut mer av skalet. När ungen kläcks absorberas äggulan helt och embryot har då flyttat sin näbb in i luftsäcken och börjat andas luft. Vid denna tidpunkt, främst genom vattenförlust, är ägget cirka 12–15% lättare än vid början av inkubationen. Embryot använder en äggtand på spetsen av sin näbb för att flisa bort en ring runt ena änden av skalet (redan tunnare genom förlust av kalcium till embryot) och kläcks.

Fågel föräldravård

Parningssystem och föräldravård

De tre parningssystem som dominerar bland fåglar är polyandri, polygyni och monogami. Monogami (med en partner för reproduktion och uppfostran av ungar) ses hos cirka 91% av alla fågelarter. Polygyni (en hane med mer än en hona) utgör 2% av alla fåglar, och polyandry (en hona med mer än en hane) ses hos mindre än 1%.

Monogama arter av hanar och honor parar sig under häckningssäsongen. I vissa fall kan individerna para sig för livet. Till exempel parar sig albatrossen, skallig örn och kanadensisk gås, liksom arter av aror, ugglor och kråkor, för livet. När partnern dör sker ofta en omparning av den överlevande fågeln. Det finns tillfällen där en fågel visar tecken på sorg när en partner dör, även om detta beteende avtar när den döda partnern tas bort från den överlevande.

En förklaring till den höga andelen monogami bland fåglar är det faktum att hanar är lika skickliga på föräldravård som honor. Hos de flesta djurgrupper är manlig föräldravård sällsynt, men hos fåglar är den ganska så vanlig; i själva verket är den mer omfattande hos fåglar än i någon annan klass av ryggradsdjur. Hos fåglar kan manlig omsorg ses som lika viktig eller väsentlig som kvinnlig omsorg. ”I en form av monogami, som med ”obligatorisk monogami”, kan en hona själv inte föda upp en kull ungar utan hjälp av en hane”.

Det föräldrabeteende som är närmast förknippat med monogami är manlig ruvning. Intressant nog är manlig ruvning det mest begränsande manliga föräldrabeteendet. Det tar tid och kan även kräva fysiologiska förändringar som stör en fortsatt parning. Till exempel, när det gäller kejsarpingvinen, efter att pingvinhonan lagt sitt ägg, återvänder hon till havet för att äta i två månader för att fylla på sina näringsreserver.

Pingvinernas vingar har modifierats till paddlar som gör att de kan ”flyga” under vattnet; de använder bara sina simhudsfötter för att styra.

Under denna tid ruvar hanen ägget i sin yngelpåse i cirka två månader i en följd utan mat. Om kycklingen kläcks innan mamman kommer tillbaka, matar pappan den med ett ämne som produceras av en körtel i matstrupen.

Monogami översätts inte nödvändigtvis till att ett par är sexuellt trogna till varandra, eftersom exempel på motsatsen är kända. Det är verkligen problematiskt att jämföra olika fågelarters parningsvanor med mänskliga vanor, med tanke på att människor är utrustade med en andlig, såväl som en fysisk natur. Icke desto mindre ger monogamins dominans hos fåglar, och de omfattande fenomenen med parning för livet som är en universell standard inom vissa fågelarter, en motvikt till de nuvarande socialdarwinistiska åsikterna att monogami, att para sig för livet, och trohet hos människor är ett onaturligt tillstånd.

Fåglar och människor

Fåglar och människor

Genom tiderna har fåglar varit en integrerad del av den mänskliga kulturen, oavsett om det är som mat, husdjur, fågelprodukter eller inspiration till målningar, litteratur och religion. Tyvärr har jakt, förstörelse av livsmiljöer och föroreningar också gjort att många fåglar har placerats på listor som utrotningshotade arter. Det finns också uppskattningsvis cirka 120–130 fåglar som har dött ut under mänsklighetens historia.

Fåglar som mat och produkter

Fåglar som mat och produkter

Fåglar är en viktig födokälla för människor. Den mest ätna arten är tamkycklingen och dess ägg, även om gäss, fasaner, kalkoner och ankor också äts i en stor utsträckning. Andra fåglar som används för mat inkluderar emuer, strutsar, duvor, ripor, vaktlar, duvor, skogssnäppor, sångfåglar och andra, inklusive små tättingar, såsom finkar. En gång i tiden var svanar och flamingos delikatesser för de rika och mäktiga, även om dessa fåglar är allmänt skyddade nu.

Med uppkomsten av jordbruket blev människans förhållande till fåglar mer komplext. Stora mängder guano (fågelexkrementer) bröts från häckningskolonier på öar för att användas som gödningsmedel för grödor.

Fåglar har fungerat som matkälla sedan förhistorisk tid, och med tiden så kunde människor tämja fåglar, inklusive höns, ankor och kalkoner.

Fåglar har också tillhandahållit produkter för användning i mänskliga samhällen, såsom fjädrar och skinn. Fjädrar har använts för kuddar och för kläder, och skinn för varma, vattentäta kläder och filtar.

Fågelfjädrar har använts som dekoration i många tusen år. Deras användning hos urbefolkningar över hela världen är välkänd. Fjäderrockar gjordes av polynesier och eskimåer; och duntäcken, madrasser och kuddar är en del av traditionell europeisk folkkultur.

Många arter har också kommit att bli beroende av mänskliga aktiviteter för mat och är utbredda till den grad att de numera är att betrakta som skadedjur. Till exempel trivs den vanliga duvan eller klippduvan (Columba livia) i stadsområden runt om i världen. I stora delar av världen är gråsparvar, starar och husfinkar på liknande sätt utbredda.

Fåglar som husdjur och för att utföra uppgifter

Fåglar som husdjur och för att utföra uppgifter

Människor har länge använt fåglar för att utföra olika uppgifter. Till exempel användes brevduvor ofta för att flyga med meddelanden innan moderna metoder för snabbkommunikation uppfanns (många hålls fortfarande för sport). Falkar används fortfarande för jakt, medan skarven används av fiskare.

Förutom att vara en matkälla, har duvor länge avlats och tränats för att flyga med budskap, deras användning i krigstid går tillbaka till den romerska eran, (enligt Plinius den äldre). Brevduvor användes i stor utsträckning av tyska, brittiska och amerikanska styrkor i första och andra världskrigen och av USA i Koreakriget.

Kycklingar och duvor är populära som försöksdjur och används ofta inom biologi och jämförande psykologisk forskning. Eftersom fåglar är mycket känsliga för gifter, användes kanariefågeln historiskt i kolgruvor för att indikera närvaron av giftiga gaser, vilket gav gruvarbetare tillräckligt med tid att fly utan skador.

Färgglada – särskilt tropiska – fåglar (t.ex. papegojor och myna) hålls ofta som husdjur även om denna praxis har lett till en olaglig handel med vissa hotade arter. CITES, ett internationellt avtal som antogs 1963, har avsevärt minskat handeln med de fågelarter som den skyddar.

Även om fåglar är föremål för ett stort antal sjukdomar och parasiter, är endast ett fåtal av dessa kända för att kunna infektera människan.

Fågelsjukdomar som kan drabbas av människor inkluderar Psittakos (papegojsjuka), salmonellos (salmonella), campylobacter, Newcastlesjuka, mykobakterios (fågeltuberkulos), aviär influensa (fågelinfluensa), giardiasis och kryptosporidios.

Fåglar i konst, litteratur och religion

Fåglar i konst, litteratur och religion

Fåglar har varit framträdande i den mänskliga kulturen sedan de tidigaste dagarna, vilket framgår av deras betydelse på religiösa grottmålningar (som i Lascaux-grottan i Frankrike) och deras framträdande plats i antik egyptisk konst, som pryder skulpturer och kungliga gravar. Egyptierna inkluderade också fåglar bland sina gudar, och ibisen mumifierades ofta och placerades i gravarna med kungligheter.

Fåglar är också framträdande i Bibeln, med över fyrtio fågelarter som nämns. I Jobs bok (39:26-27) finns det hänvisningar till flyttfåglar: ”Är det genom din visdom som höken svävar och breder ut sina vingar mot söder?” och örnarnas vägar: ”Är det på din befallning som örnen stiger upp och bygger sitt bo i höjden?” Likaså i Jeremia (8:7) noteras också migration: ”Till och med storken på himlen känner sina tider, och turturduvan, svalan och tranan håller tiden för sin ankomst.” I kapitel 15 i Första Moseboken skildras Abraham med en offergåva till Herren som inkluderade en turturduva och en ung duva, och senare skildras rovfåglar som kommer ner på offret. Och det var en korp och senare en duva som Noa sände ut från arken för att se om vattnet hade avtagit.

Fåglar har också avbildats som kraftfulla symboler i mänsklig kultur. Duvan används som symbol för fred (med en olivkvist) och som den Helige Ande i kristendomen. Kråkor, och särskilt korpar, som anses ha en hög intelligens i förhållande till många andra fåglar, anses ofta i legender eller mytologi som tecken på eller förebud om undergång eller död, på grund av deras mörka färg eller asätarvanor. Den skalliga örnen är en symbol för USA, och tranor har använts i öst som representativa för ett långt liv.

Människoorsakade nedgångar av fåglar

Människoorsakade nedgångar av fåglar

Många arter har dött ut genom överjakt, som vandringsduvan, och många andra har blivit utrotade eller är utrotningshotade genom förstörelse av livsmiljöer, avskogning och ett intensivt jordbruk.

Människans påverkan på fågelpopulationer är mycket stark. Sedan 1680 har cirka 80 fågelarter dött ut och ett större antal är allvarligt hotade. Medan föroreningar och bekämpningsmedel är viktiga faktorer i nedgången för vissa stora arter, såsom pilgrimsfalk, fiskgjuse och kalifornisk kondor, har förstörelsen av naturområden och införandet av exotiska djur och sjukdomar förmodligen varit de mest förödande. Samordnade ansträngningar för forskning och bevarande krävs för att säkerställa överlevnaden för sällsynta arter.

Vandringsduvan var kanske den vanligaste fågeln i världen, med uppskattningsvis fem miljarder i USA. De levde i massiva flockar, med en flock som uppskattades till två miljarder fåglar och som tog flera dagar för att passera över huvudet. Men vandringsduvor var också mycket populära som mat och svinfoder och sköts i mängder av kommersiella jägare. År 1900 dödades den sista vilda vandringsduvan.

Likaså utrotades till exempel garfågeln (Pinguinus impennis) och Nya Zeelands moafåglar på grund av mänskligt inflytande. Den flygoförmögna dronten dog ut på 1600-talet, till stor del på grund av djur – introducerats av inflyttade människor – som skadade drontens bon, samt förstörelse av dess livsmiljöer.

Många fåglar hålls som husdjur. Små finkar och papegojor är särskilt populära och lätta att hålla. Av dessa hålls kanariefågel (Serinus canaria) och undulat från Australien (Melopsittacus undulatus, ofta kallad parakit) i stor utsträckning och har fötts upp i en mängd olika färgtyper.

I stora parker och på gods hålls ofta prydnadsarter som påfåglar (Pavo cristatus), svanar och olika exotiska sjöfåglar och fasaner. Zoologiska parker i många städer importerar fåglar från många länder, vilket är en källa till rekreation och njutning för miljontals människor varje år.

Många papegojor är utrotningshotade på grund av en olaglig fångst för husdjurshandeln och förstörelse av deras livsmiljöer, både av människor och av djur som introducerats av människor.

Fåglarnas evolution

Fåglarnas evolution

Det finns två stora gissningar om fåglarnas ursprung. Den ena, thecodont-teorin, är att fåglar uppstod från härskarödlor (arkosauriska reptiler) någon gång före yngre jura (omkring 135 till 160 miljoner år sedan), kanske i den sena triasen för mer än 200 miljoner år sedan. Det andra scenariot är att fåglar utvecklades från theropoddinosaurier. Denna senare dinosaurieteori, som är ganska så populär, stöds av den anmärkningsvärda likheten mellan fåglar och tvåfotade dinosaurier från den senare kritatiden, för cirka 70 till 100 miljoner år sedan.

Den äldsta kända fossila fågeln Archaeopteryx, från yngre jura, anses vara en av de första ”saknade länkarna” som finns till stöd för evolutionen, efter att de första fossila exemplaren hittades i slutet av artonhundratalet. Men det presenterar också en komplikation för dinosaurieteorin. Archaeopteryx levde för cirka 145 miljoner år sedan.

Den framstående evolutionisten Ernst Mayr noterar att denna art har så många avancerade fågelkaraktärer att de ursprungliga fåglarna då borde ha funnits betydligt tidigare. Ändå har det inte funnits några fågelliknande dinosaurier som är kända från jura eller tidigare perioder. De mest fågelliknande dinosaurierna är från kritaperioden, långt efter att Archaeopteryx försvann.

Den nyligen upptäckta dromaeosaurien, (Cryptovolans), tycks ha kunnat flyga med kraft. Faktum är att vissa anser att Cryptovolans är en bättre ”fågel” än Archaeopteryx, som saknar några av dessa moderna fågelegenskaper. På grund av detta har vissa paleontologer föreslagit att dromaeosaurier faktiskt är basalfåglar vars större medlemmar är sekundärt flygoförmögna, det vill säga att dromaeosaurier har utvecklats från fåglar och inte tvärtom. Bevis för denna teori är för närvarande ofullständiga, men utgrävningarna fortsätter och det grävs fram fossiler (särskilt i Kina) av de konstiga fjäderbeklädda dromaeosaurierna.

Det bör noteras att även om ornithischier (fågelhöftade dinosaurier) delar samma höftstruktur som fåglar, anses fåglar faktiskt av många paleontologer ha sitt ursprung från sauriska (ödlhöftade) dinosaurier och att de därmed kommit fram till sin höftstruktur oberoende av varandra. I själva verket spekuleras den fågelliknande höftstrukturen också ha utvecklats en tredje gång bland en speciell grupp av theropoder, Therizinosauridae.

Mer än 1 000 utdöda fågelarter har identifierats från fossila lämningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv vad du söker efter i fältet ovan och tryck på Enter för att söka.

Till toppen