Cykla

Sverigeledens norr- sydgående sträckning går genom Fågelriket. Med cykeln kan man lätt göra avstickare längs leden.


Om du cyklar på Revingefältet betyder stängda vägbommar vid de mindre vägarna att de har övningar där den dagen. Promenader eller cykling är då direkt olämpligt