Med häst i Fågelriket

Till Revingefältet är ryttare välkomna under förutsättning att man känner till och respekterar det vidsträckta områdets speciella användning som militärt övningsfält.


Revingefältet är i första hand ett övningsområde för P7 och i andra hand ett rekreationsområde. På anslagen vid infarterna till övningsfältet kan man läsa om pågående övningar. Vill man säkert veta i förväg kan man ringa vakten på P7 (som alltid är bemannad) på telefon 046-36 80 00 och fråga för det är viktigt att veta att det alltid är ridförbud på fältet är det när övningar pågår.


Mer som är bra att veta. Närmst regementet och på dess löparbanor är det förbjudet att rida. Planerar man för att mötas i större ridsällskap på fältet måste man be om tillstånd från regementet, för mer information var vänlig och ring vakten. 


Revingefältet är även betesmark för ca 1500 djur som går fritt året om, därför får absolut inga grindar eller stängsel lämnas öppna efter passage även om inga djur syns till.